Voetbaltrainingen

Naast het feit dat de kinderen bij ons een zeer aangename stage beleven, hechten wij veel belang aan het feit dat zij komen om bij te leren. Wij streven er naar om tijdens de trainingen de beste kwaliteit aan te bieden en laten hierbij trainers van hoog niveau training geven aan kleine niveaugroepjes.

Ondanks het groeiende belang van het atletisch vermogen bij voetballers, blijft het beheersen van de verschillende technische en coördinatieve facetten uiterst belangrijk. Zowel links als rechts dienen de basistechnieken goed beheerst te worden. Door het geleidelijk verdwijnen van het pleintjesvoetbal is een goede begeleiding van de spelers hiervoor cruciaal.

De oefenstof van onze trainingen is dermate gestructureerd en gevarieerd dat elk kind op zijn of haar beste persoonlijke niveau kan trainen. Met andere woorden: bij het aanbieden van de oefenstof staat het individu steeds centraal. Door deze werkwijze kunnen de kinderen optimaal individueel begeleid worden en wordt het aanleerproces gevoelig versneld.

De uitstekende groepssfeer zorgt hiernaast telkens weer voor een aangename stage.